top of page

PRO-SERIES LIFETIME GUARANTEE

Capture.PNG

Manduka מבטיחה שמזרני היוגה של Manduka PRO™, PROlite® ו-PRO Travel יחזיקו מעמד לכל החיים של המזרן,

אם משתמשים בהם ומטפלים בהם כראוי.

אורך החיים של המזרן הוא כ-10 שנים של שימוש קבוע כאשר אוהבים ומטפלים בו.

 

אם מזרן PRO תתבלה לאחר אורך חייו השימושיים משימוש רגיל בתנאים רגילים, אנו נחליף את המוצר.

בלאי או נזק קוסמטי הנובע מטיפול או טיפול לא נאותים, שינויים לאחר רכישה, שינויים, רשלנות ושימוש למטרה אחרת מזו שלשמה תוכנן, אינם מכוסים על ידי אחריות Manduka.

אחריות לכל החיים חלה על סדרת PRO הסטנדרטית. הוא אינו כולל מחצלות כמעט מושלם, מחצלות המשמשות סטודיו יוגה  כציוד סטודיו או סדרת מזרנים אחרת שלנו.

bottom of page